Gotland Ring tioårsjubilerar och initiativtagaren Alec Arho Havrén har nya planer inför framtiden.

– Vi vill göra Gotland Ring till en testanläggning för innovativ miljöteknik då det gäller förnyelsebar energi och elbilar, berättar Alec Arho Havrén som är finlandssvensk-gotlänning med anor från gammal gotländsk släkt på sin mors sida.

– Att banan byggdes på Gotland beror bland annat på att jag ville ha en fastare anknytning hit, säger Alec som numera bor på tre olika ställen; Visby, Kyrkslätt Finland, London och Shanghai.

I Shanghai bor även hans två döttrar tillsammans med sin mor som är innovationskonsul för Finlands utrikesministerium i Kina.

– Fram till skolåldern bodde jag på Gotland och min första dialekt var de facto gotländska. Sedan gick jag i svenskspråkig skola i Finland. Jaghar inte missat en enda sommar på Gotland under hela mitt liv, säger Alec som i dag är verksam som entreprenör och konsult inom miljöteknik och miljöfrågor.

Gotland Ring marknadsförs som världens första ekologiska race- och testbana vilket nog får en och annan att höja på ögonbrynen – hur kan man tala om ekologi i samband med bilkörning?

– Bilen kommer att ha en plats även i framtidens samhälle men dess negativa miljöpåverkan måste brytas, säger Alec som är övertygad om framtidens bilar kommer att drivas med el som
producerats på ett hållbart sätt. Eftersom Kina idag satsar stort på ny miljöteknik för energiproduktion är Shanghai en bra plats för att hålla koll på utvecklingen. Miljöfrågorna står och faller med Kina under alla omständigheter.

– Produktion av hållbar energi och elektrifiering av trafiken är en stor utmaning för hela samhället och det krävs ett nytänkande på flera olika nivåer av samhället, framhåller Alec.

Nytänkande på väg

Arho Havrén och vill att Gotland och Gotland Ring skall ta en plats i detta arbete.

– Vi vill göra Gotland Ring till en test- och demonstrationsanläggning för en helt ny innovation.

Det är frågan om en slags energiväg (Smart Energy Road and Traffic System – SERTS) som innebär att längs med, i och även som tak på vägbanan installeras solceller som alstrar el som kan användas för att stå för största delen av energin samhället behöver, teoretiskt även mångfaldigt mer än vad som krävs – detta i fall alla vägar kunde vara sådana. Då kunde man lägga ner alla kol- och övriga miljöfarliga kraftverk i hela världen. Även trådlös och mobil induktiv laddning genom en laddningsfil – som del av den smarta energivägen – skall möjliggöra ökad elektrisk mobilitet genom längre räckvidd.

– Gotland, med sin vindkraft och sina många soltimmar, har mycket bra möjligheter att bli en föregångare då det gäller eldrivna bilar och förnyelsebar energi i allmänheten. Globalt görs enorma investeringar i fossila energiprojekt, långt överskridande de internationella målsättningar man har avtalat om. Man kan omöjligen kalla det en hållbar utveckling då fortsättningsvis alldeles för små investeringar görs inom förnyelsebar energi och ny miljöteknik. Norden bör kunna agera som utvecklingslaboratorium för att sedan exportera sina innovationer till tillväxtområden, säger Alec Arho Havrén som precis slutfört en förstudie om en smart energiväg, delfinansierad av Länsstyrelsen på Gotland.

Den smarta energivägen skördar sin energi från värme från vägbanan, solenergi genom solceller (längs, i och på som tak beroende på området och typ av väg), vindkraft (genom turbinlösa mindre vindsnurror), bergvärme (geothermal) och kinetisk energi.

Vindkraft till 100 procent

Redan nu får Gotland Ring all el som behövs från 100% vindkraft – tio vindkraftverk finns inom och runtom banområdet. Gotland Ring ligger i Nordkalks gamla stenbrott i Storugns som
därigenom fick ett nytt användningsområde och vid byggandet av banan. Verksamheten under de första tio åren har till stor del varit inriktad på förarutbildning, både vad gäller trafiksäkerhet och att köra ekonomiskt.

Företag, institutioner och privatpersoner kan få utbildning och träna på att köra både säkert och ekologiskt (Safety & Eco Driving) på Gotland Ring.

– Tävlingsverksamheten är av mindre betydelse, säger Alec Arho Havrén som själv har även ett förflutet på racerbanor runt om i välden. Han påminner också om att Gotland Rings ekoprofil gjort att flera av världens stora biltillverkare har valt att både testa och presentera nya bilmodeller just på Gotland Ring. Till exempel, 2007 valde BMW Gotland Ring för världslanseringen av BMW 135 Coupe och den numera så berömda Efficient Dynamicsteknologin; likaså gjorde Honda med sin revolutionerande vätgaselbil FCX Clarity.

– Under bara dessa två evenemang var fler än tusen internationella motor- och övriga journalister från hela världen på Gotland vilket gav både direkt och indirekt publicitet i många former.

Gotland Ring, som nu firar tio år, är 3,2 km lång. Redan från början fanns planer på att bygga ytterligare en slinga på ca 4,2 km, men den globala finanskrisen som slog hårt, inte minst
mot bilindustrin, ledde till att utbyggnaden ännu inte kunnat förverkligas. Men efter några tuffa år går Gotland Ring med vinst igen och Alec Arho Havrén har innovativa planer inför framtiden.

Gotland Ring ägs av Alec Arho Havrén och ett antal privatpersoner och företag som satsat på utvecklingen av Gotland Ring.

– De flesta av delägarna är gamla vänner till mig som tror på långsiktighet och vi ser all fram emot nästa fas, men vi skyndar långsamt, säger Alec.

Tagged with: ,