Gotland Ring fyller 10 år

Gotland Ring – Sveriges modernaste motorbana med en av världens mest spännande banprofiler – har haft en mångsidig verksamhet i 10 år.

Lördagen den 21 september firar Gotland Ring tioårsjubileum genom att öppna för gotlänningar och andra intresserade.

I entréavgiften på 50 kr ingår en så kallad turistkörning som är en provkörning runt banan med egen bil. Eventkoordinator för 10-årsjubileet, Marina Tjelvling, planerar att utveckla en långsiktig marknadskultur för Gotland Ring.

– Vi vill intressera familjer för att komma ut till denna exotiska lokalitet; här kan man göra mycket mer än bara köra på banan, säger Marina Tjelvling. Nu öppnar vi upp för ett motionslopp runt banan, 3,2 km – så ta med joggingskorna!

Under sina första 10 år har Gotland Ring fokuserat på förarutbildningar, företagsevenemang och stora internationella lanseringar av nya bil- och motorcykelmodeller. Gotland Ring har även haft öppet över 100 dagar om året för allmänhetens körning och trackdays som låter entusiaster utöva körning med eget fordon (både bil och motorcykel). Gotland Ring Motorsport Club (en separat klubb) har också arrangerat tävlingar på banan.

– Banan har internationell tävlingsstandard men vårt fokus har mest varit på företagsevenemang. I framtiden kan tävlingar bli mer intressanta även för Gotland Ring tack vare ny teknikutveckling som möjliggör tävlingar med elbilar, konstaterar Alec Arho Havrén, banans grundare och banarkitekt. För att kunna skapa en aktiv tävlingskalender bör det finnas en aktiv motorklubb och en kommersiell enhet som sköter arrangemanget.

I maj planeras ett större familjeevenemang, Kul på Hjul, där även Formel 1 och eventuellt en helelektrisk Formel E (Formula E, http:// www.fiaformulae.com) kommer att uppvisningsköras.

– I framtiden hoppas vi se många elbils- och elmotorcykelrace på Gotland Ring. Om det blir tävlingar med elbilar, så ställer jag själv upp gladeligen som förare, säger Alec Arho Havrén, internationell tävlingsförare och banrekordsinnehavare på Gotland Ring

– Nu kan gotlänningarna se hela banan med egen bil, motorcykel eller till och med traktor. Man behöver inte ha en sport- eller tävlingsbil. Det går också att boka RaceTaxi-åkningar där man åker med ett flygande varv eller två med en duktig tävlingsförare. Denna upplevelse kan förbokas eller köpas på plats”, säger Marina Tjelvling.

– Under evenemanget kan man få utmana tider körda av celebriteter som Zlatan i RenaultMegane RS Challenge. Det liknar Top Gear-upplägget, säger Marcus Fabricius, racingförareoch mångårig instruktör på Gotland Ring.

Mer information om banan

Gotland Ring är Sveriges modernaste motorbana med en av världens mest krävande och utslagsgivande banprofiler. Banan är byggd på ett unikt och hållbart sätt. Stenmaterial för bygget fanns på plats i Nordkalks nedlagda kalkbrott; därmed behövdes inga transportsträckor. Allt material är återvunnet. Till exempel, byggnaderna har sin grund från P18 gamla förrådsområde. För de FIA-godkända säkerhetsbarriärerna användes transportband från Nordkalks verksamhet. Alla säkerhetsområden är konstruerade med återvunnet material (mer information om hållbarhetskonceptet finns i bifogad pdffil).

– Samarbetet med Nordkalk och deras sponsorinsats, i form av mark och stenmaterial, var avgörande för att få till bygget med banan, säger Alec Arho Havrén som är initiativtagaren och banarkitekten bakom Gotland Ring. Utan samarbetet skulle det annars ha kostat mångfaldigt mer. Vid tiden då Gotland Ring byggdes hade man inte byggt en motorbana i Sverige på flera årtionden.

En annan samarbetspart i banbygget är Nybergs Entreprenad. Ett team av nyckelpersonal följde med Alec till Nürburgring för att studera ytor, lutning, byggteknik både på den legendariska gamla Nordslingan (Nordschleife) och den modernare Grand Prix-banan (där man kör Formel 1 idag). Teamet ville optimera sina kunskaper i hur man bygger en modern motorbana utan att tappa känslan av körglädje, som från den gamla tiden då banorna hade karaktär.

– Vår målsättning var att bygga något unikt som inte skulle likna de sterila och rätt så tråkiga F1-banorna som byggts under de senaste decennierna, säger Alec som har kört och vunnit flera race på bland annat just på Nürburgring. Bygg- och designteamet lyckades åstadkomma en banprofil i världsklass som idag anses som en av de mest utslagsgivande och spännande tävlings- och testbanor i hela världen.

– Tack vare Nybergs expertis på till exempel asfaltrecept, lyckades vi få fram en enastående yta som är både hållbar och av optimal grovhet för körning i alla väder, berättar Alec om banbygget 2003.

Om världsekonomin tillåter och om bilindustrin återhämtar sig snart är det sannolikt att mer bana kan komma att byggas säger Alec. Vi ska se över möjligheten till finansiering i framtiden.

Det finns redan färdiga ritningar för hur en sådan förlängning skulle kunna se ut, en Sydslinga. Mycket av bottenarbetet av banan är redan gjort. Om bygget genomförs skulle banan bli världens längsta med modern standard. Det finns också planer på att installera en revolutionerande typ av energiväg, ett pilotprojekt under namnet Smart Energy Road and Traffic System.

Denna energialstrande intelligenta vägbana med en självläkande smart grid laddar elfordon induktivt trots att fordonen är i rörelse – och detta med 100 % förnyelsebar energi, genom en laddfil. Det gör det möjligt att skapa ett helt unikt test- och demonstrationsprogram för samverkan mellan energiproduktion, väginfrastruktur och elfordon. Projektet leds av World Ecological Forums nätverk med Alec Arho Havrén och energiprofessorn Peter Lund från Aalto universitet i spetsen. Förstudien, som delfinansierades av Länsstyrelsen på Gotland, är nu kompletterad och klar sedan sista augusti.

För mer information, vänligen kontakta

Alec Arho Havren, MIM/MBA
Founder/CEO/Circuit Architect/Chief Instructor
Email: alec@gotlandring.com
SWEDEN GSM +46 731 822 822
FINLAND GSM +358 50 55 55 696
CHINA GSM +86 187 2138 8385
Skype: alecah
Twitter: @AlecArhoHavren
www.Gotlandring.com
www.worldecologicalforum.com
Gotland Ring – world’s first sustainable race & test circuit

 

Bakgrundsinformation om Smart Energy Road and Traffic System (se även pdf-fil)

Smart Energy Road and Traffic System (SERTS), del av framtida Gotland Green Business Campus

  • En intelligent energialstrande vägbana och smart grid och hållbar energikälla som även laddar induktivt elfordon i rörelse med 100% förnyelsebar energi
  • Ett helt unikt demonstrationsprogram för samverkan mellan energiproduktion och väginfrastruktur och elfordon i anknytning till världens första ekologiska motorbana

Projektet accelererar användningen av förnyelsebar energi och elektrifieringen av trafiken genom förnyelse och innovation.

Aktörer

Gotland Ring och World Ecological Forum

Planerad Lokalisering

Gotland Rings markområde, norra Gotland

Projektet blir del av ny återställningsplan av nedlagt kalkbrott i Storugns i anslutning till Gotland Ring

Projektedning:

  • Alec Arho Havrén, MIM/MBA, konsult
  • Peter Lund, Professor och konsult

För mer information om projektledningen, se bifogad presentation AA_SERTS presentation.

Kunskapspartners:

World Ecological Forum, ett nätverk som förser projektet med många individer och organisationer med nyckelexpertis, inklusive forskare, intresseorganisationer och expertföretag

Konceptbeskrivning

Smart Energy Road and Traffic System (SERTS) – an energy harvesting self healing smart micro grid and traffic system with wireless inductive charging of mobile EVs

Produktion av hållbar energi och elektrifiering av trafiken är en stor utmaning för hela samhället. Ett nytänkande krävs på flera olika nivåer av samhället. World Ecological Forum och Gotland Ring verkar aktivt för att skapa en testbed och demonstrationsanläggning för Smart Energy Road and Traffic System (SERTS); i slutändan är planen att skapa ett helt green tech campus på norra Gotland.

Syftet är att etablera en fysisk demonstrations- och testplattform för “energy harvesting” genom en helt ny typ av vägbana som tar vara på hållbar energi i diverse former. Den mörka vägytan agerar som solfångare och i den modulära vägbanan inkorporeras även solceller. Energifång, förvar och distribution genom smart grid-applikationer är en viktig del av systemdesign och utvecklingsarbetet. I det modulära pilotsystemet ingår även ny teknologi inom trådlös induktiv laddning, både för stillastående och mobila elfordon. Ett kablage (en slags slinga eller lång rad av induktionspunkter) under vägytan, inom en “laddfil”, kommer att tillåta även trådlös laddning i rörelse (elektromagnetiska vågor, induktiv laddning och även resonansmetoden skall testas, evalueras och demonstreras). Avsikten är att testa och utveckla även en ny typ av resonansmetod som tillåter trådlös laddning på längre avstånd.

Pilotsystemets fångade och förvarade energi kanaliseras till elfordon och till en så kallad “micro smart grid” genom vilken närliggande byggnader ombesörjs med 100% förnyelsebar energi; det intelligenta vägnätet med sina signalsystem, kontrollmekanismer för vägunderhåll (bland annat i korsningar/övriga kritiska vägavsnitt.) ombesörjs helt av SERTS.

SERTS-teknologiutveckling kombinerar nya typer av vägunderlag (helst bitumifri) och teknik för induktiv trådlös laddning för elfordon, nanoteknologisk sensorteknik, rörteknik, värmeväxlare, PV/solceller/film, tvådimensionellt grafen, “organic light emitting diode”-teknologi, bio-led luminescence (ytterbelysning längs vägbanan skapas genom artificiell fotosyntes), för att nämna några av de viktigaste innovationerna som planeras att användas.

Energiskördande vägbana

“Energy harvesting”, som beskrivs i ovan engelsk text, sker huvudsakligen genom värmeinfång, sol-, jord-, vind- och kinetisk energi. Pilotsystemets modulära väg- och parkeringsytor innehåller delvis inbyggda solceller. Även olika tekniker för energiförvar kommer att evalueras för systemets optimering. Genom SERTS, kan test- och demonstrationsanläggningen bli en viktig testplattform – en facilitet som behövs och har stor efterfrågan enligt nordiska experter. Faciliteten kontribuerar signifikativt genom att katalysera innovation inom växande miljöteknikområden och kan ge Gotland en viktig roll inom nyckelindustrier i betydelsefull förändringsprocess. Faciliteten kan dra nya industrier till Gotland genom sin plattform. Bilindustrin – som redan använder sig av Gotland Ring inom samma område – kan bli en naturlig samarbetspartner i utvecklingsprocessen för elektrifieringen av mission-specifika fordon. Likaså bör kraftbolagen och infrastrukturrelaterade bolag kunna agera som aktiva samarbetspartners.

Kommersialisering av den nya miljötekniken underlättas genom aktivt samarbete med World Ecological Forum och dess nätverk, inklusive Tynax, världens största teknik och patentportal. Även univeristet och tekniska högskolor deltar i utvecklingsarbetet.

Inom det tilltänkta Gotland Green Business Campus-området finns redan Gotland Ring – världens första ekologiska motorbana – som till exempel använder 100% el från vindkraft och är byggd på nästan enbart återvunna material.

På Gotland Ring har redan testats elbilar och redan 2007 utfördes tester och världslanseringen för till exempel Honda FCX Clarity, världens ledande vätgasdrivna elbil, en unik bränslecellelbil (fuel cell electric vehicle).

På Gotland Ring, introducerades även BMW:s revolutionerande Efficient Dynamics-teknologin för världspress 2007, då för ca 800 mediarepresenter som skapade exponering för Gotland genom över 100 000 internationella artiklar. Detta påvisar naturliga synergiska möjligheter till att demonstrera ny teknik på det tilltänkta området.

Katalysator och demonstrationsanläggning

SERTS kan agera som en nordisk katalysator och strategisk utvecklingsplattform för en multilateral konstellation av synergiska aktörer. Utvecklingsprocessen för SERTS amplifieras genom möjligheten att bygga, utveckla och testa det unika systemet tillsammans med nyckelaktörer från World Ecological Forums nätverk.

Att katalysera och demonstrera hållbarhetslösningar och forma en fordonsrelaterad edutainment-aktivitetspark (en slags framtidspark), kan skapa en ny attraktion för både företagsevenemang och turister.

Genomförandet av utvecklingsarbetet för SERTS, kräver ett fysiskt område där man kan etablera det modulära energiväg- och trafiksystemet. Området bör vara tillgängligt men skyddat från allmänheten – precis ett sådant område som Gotland Ring och dess närområde är. SERTS-nätverket blir en viktig del av en innovativ användning av Nordkalks nedlagda kalkbrottsområde.

SERTS differentierar sig från övriga relaterade forsknings- och utvecklingsprojekt genom sitt unika sätt att kombinera industriöverskridande expertis för att ta fram en revolutionerande intelligent vägbana – en energi-insamlande yta med multipla skikt med inbyggda sensorer och teknik för att ta vara energi från ett flertal energikällor.

För att utveckla och test dessa multifunktionella system krävs ett bygge av ett minisamhälle – del av fas 2 – i modulärt format. Intelligent infrastruktur och byggnader skall använda energi från själva SERTS. Det modulära campuset ska sedan kunna utnyttjas och amplifieras för större sammanhang i framtiden.

Det gröna campusområdet blir ett slags laboratorium för moblitet, infrastruktur, byggnader och deras samverkan. Micro smart grid experiment kommer att underlätta utvecklingen av självständiga och säkra energinätverk. Inom mobilitet, utvecklas och testas trådlös laddning. Elektrifieringen av missionspecifika fordon är en av de största paradigmatiska förändringsprocesserna inom närmaste framtiden. Därmed erbjuder SERTS en intelligent, hållbar, och revolutionerande lösning.

SERTS har en direkt samverkan med Gotland Ring som redan arbetar med global bilindustri och kan erbjuda en plattform för svensk elfordonsteknik. Att utveckla en demonstrationsanläggning för “energy harvesting” och elektrifiering av trafik i anknytning till Gotland Ring skapar unika multidimensionella möjligheter för forskning, samverkan och utbildning.

Tagged with: ,