GotlandRing 2016

Efter att ha fått ny asfalt på banan efter det olyckliga oljeläckaget från ett vindkraftverk har bokningar ramlat in i jämn takt och 2016 är redan i full fart. Processen för stämning av ägaren till vindkraftverket är påbörjad  via Miljödomstolen i Nacka. Den danske ägaren Hans Thor Jensen och hans försäkringsbolag – Codan Insurance – försöker komma undan ansvaret för ersättning, detta trots att en ansvarsförsäkring på 5 miljoner danska kronor.

 

“Kringeffekten för gotländsk ekonomi är betydande då det gäller stora internationella lanseringar. Flera veckors påkostade evenemang med stora grupper skapar signifikanta flöden speciellt för hotell, catering, support-service av olika slag”, berättar Alec Arho Havrén, banans grundare, banarkitekt och VD. “

En pilotanläggning planeras för ett unikt utvecklingsprojekt projekt för elektrifieringen av trafiken och så kallad “renewable energy harvesting” genom Smart Energy Road and Traffic System har initierats av Alec Arho Havrén och World Ecological Forum (ett nätverk för hållbar utveckling och ny miljöteknik). Den smarta energivägens förstudie delfinansierades av Länsstyrelsen på Gotland.

 

 

 

Tagged with: , ,