1/2 Dag Sydslingan (13.30-17.00)

Passet gäller för vald dag (13.30-17.00konfiguration av banan för dagen varierara, välj dag i kalendern)

En obligatorisk säkerhetsgenomgång och track safety tour/trackwalk på Sydslingan (SEK 2 400 engångskostnad)

Lounge access

Wifi access (fiber)

Kortet är personligt

Användning av miljömatta i pit lane är obligatorisk

Ljudgränsen är 95 dBa

Swish 123 421 2882

2,100.00 kr

Category

Description

Passet gäller för vald dag (13.30-17.00; konfiguration av banan för dagen varierara, välj dag i kalendern)

Lounge access

Wifi access (fiber)

Kortet är personligt

En obligatorisk säkerhetsgenomgång och track safety tour/trackwalk på Sydslingan (SEK 2 400 engångskostnad)

Användning av miljömatta i pit lane är obligatorisk

Ljudgränsen är 95 dBa