Paddock placement

125 kr

Elektricitet per dygn & användare.

SKU: GR-EL Categories: ,

Description

Paddock placement area hire (includes access to electricity for one vehicle per day)hyrd plats i paddock (inkluderar möjlighet till eluttag för ett fordon för bandagen)

Top