GR-årskort, Premium

Möjlighet till 120+ allmänhetens och övriga körningar (inkl. högsäsongs-datum), Pilots’
Lounge access, möjlighet till gratis medpassagerare under allmänhetens
körningar/trackdyas (men inte för kommersiellt syfte), gratis hjälmhyra för passagerare,
50% rabatt på deltagaravgift i den nya serien 4R Challenge (tidstävling för bil & mc av
olika konfigurationer av banan), rätt till deltagande i alla GR-arrangerade
trackdays (utöver allmänhetens körningar), möjlighet till egna exklusiva GR Sporting
Club-dagar (utanför reguljära kalendariet), personlig tillgång till körning på banan
under vissa gemensamt överenskomna dagar utanför kalendariet, elpaket för säsongen,
wifi access (fiber), 50% rabatt för GP Coaching med Alec Arho Havrén
Årskortet är personligt (möjlighet att köra olika fordon, både bil och mc).

33,950.00 kr

Category

Description

GR-årskort, Premium