Promo Hahlin7 på GR

Förvisso en promo på Hahlin 7, men väldigt snyggt filmat runt Gotland Ring & Visby.