Extra passagerare

Har du med dig extra passagerare?, boka då den här, en per person och dag.

Det är inte tillåtet att köra passagerare mot betaning eller genomföra utbildning på banan, utan skriftligt godkännande från Gotland Ring AB

300.00 kr

Category

Description

Allmänhetens körning/Public driving
Passengers (with participant)